Privacyverklaring

Privacyverklaring Lotte van Roosmalen / ZANGPUNT BREDA

Lotte van Roosmalen / ZANGPUNT BREDA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina zie je wat er gebeurt met gegevens die jij aan haar verstrekt.

Lotte van Roosmalen
Ruusbroecstraat 112
4819 GG Breda
lottevroosmalen@gmail.com
www.lottevanroosmalen.nl
06-20577872

Deze verklaring is alleen van toepassing op de websites www.lottevanroosmalen.nl / https://lottevanroosmalen.wordpress.com / www.zangpunt.nl , maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt.

Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een mailtje naar lottevroosmalen@gmail.com .

Gebruik van jouw persoonsgegevens
Bij het afnemen van diensten van Lotte van Roosmalen laat je (persoons)gegevens achter. Zij vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Je mailadres is nodig om je bijvoorbeeld informatie te kunnen sturen; je voornaam wordt gebruikt om e-mails te personaliseren.

Persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Voornaam;
  • Achternaam;
  • Mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Informatie die je invult op de website, zoals een reactie op een pagina.

Doeleinden
Lotte van Roosmalen verwerkt deze gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • om je te bellen of e-mailen als dit nodig is om een dienst te kunnen leveren of antwoord te geven op vragen;
  • om jou te informeren over wijzigingen van onze diensten;
  • om het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

Lotte van Roosmalen is daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en heeft bijv. bepaalde gegevens nodig voor de belasting.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar
Lotte van Roosmalen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikt zij ongewild over gegevens van jouw kind, neem dan contact op om deze informatie te laten verwijderen.

Bewaartermijn
Lotte van Roosmalen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
Lotte van Roosmalen bewaart de administratie tot 7 jaar terug (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst).
Schrijf je je uit van de diensten, dan blijven je gegevens nog max. 3 maanden in het e-mailprogramma staan.

Persoonsgegevens delen met derden
Lotte van Roosmalen verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wel verstrekt zij gegevens aan externe partijen als dat nodig is voor de levering van diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bij het verstrekken van jouw gegevens aan een externe partij legt Lotte van Roosmalen in een bewerkersovereenkomst vast dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden mogen worden gebruikt en worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Zo zorgt Lotte van Roosmalen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens bij externe partijen.

Gmail
Lotte van Roosmalen gebruikt Gmail voor het versturen van e-mails.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten verwijderen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lottevroosmalen@gmail.com. Hiermee vervallen dan wel de mogelijkheden om diensten af te nemen van Lotte van Roosmalen met inachtneming van de geldende opzegtermijn en overige bepalingen, zoals genoemd in de algemene voorwaarden.

Beveiliging
Met up to date beveiligingsmaatregelen beperkt Lotte van Roosmalen de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.

De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: alle gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.

Heb je een klacht?
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lottevroosmalen@gmail.com. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lotte van Roosmalen.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Breda, 23 mei 2018

Advertentie